אמונה ובחירה

  שביעי של פסח – כסא שלם

  לאחר שירת הים התבססה האמונה בקדוש ברוך הוא בעולם. כסאו של הקדוש ברוך הוא היה…
  פרשת שבוע

  פרשת “תזריע” – האמת היא טובה

  הלידה הוא מאורע משמח, ואם כן מדוע היולדת צריכה להביא קורבן חטאת?! כאשר בוחנים את…
  ישראל

  פרשת “ויקרא” – בזכות כל ישראל

  משה רבינו זכה לגילוי במלוא עוצמתו בזכות עם ישראל. לכן, חשוב להתפלל ולפעול לאחדות של…
  פרשת שבוע

  פרשת “פקודי” – “אלה”

  בנדבת הזהב למשכן הייתה בחינת תיקון להבאת הזהב לעשיית העגל. המילה “אלה” רומזת לכך. גם…
  פרשת שבוע

  פרשת “תצוה” – השלמת הייעוד

  מהו ההקשר בין יציאת מצרים ובין השראת השכינה במשכן? לאחר בניית המשכן הבין עם ישראל…
  Back to top button