ישראל

  פרשת “שלח לך” – אות יו”ד קטנה, אות יו”ד גדולה

  לאחר חטא המרגלים והנפילה הגדולה של עם ישראל, משה רבינו התפלל לה’, ואמר[1]: “ועתה יגדל…
  פרשת שבוע

  פרשת “נשא” – מעשה אחד כוונות שונות

  מדוע התורה מפרטת באריכות את כל הקורבנות של נשיאי ישראל שהובאו בחנוכת המזבח? אמנם, כל…
  ישראל

  פרשת “במדבר” – חיבה לעם ישראל

  מדוע יש צורך למנות את ישראל 3 פעמים בתוך 13 חודשים? זוהי חיבתו של הקדוש…
  פרשת שבוע

  פרשת “בחקתי” – ברכות מאל”ף עד תי”ו

  מדוע מבחינה כמותית יש לכאורה יותר קללות מאשר ברכות?! יש לבחון את הדברים בעין בוחנת…
  ישראל

  פרשת “אמור” – השור הנו ראש לכל הקורבנות

  השור – הנו ראש לכל הקורבנות. עובדה זו מלמדת אותנו שגם לאחר חטא העגל עם…
  Back to top button