אמונה ובחירה

  פרשת “עקב” – האדם בחירי, והחיה – לא

  כיצד ייתכן שמצד אחד יש ציווי על עם ישראל שלא לפחד מהמלחמה מול עמי הארץ,…
  פרשת שבוע

  פרשת “ואתחנן” – קבלת שבת באהבה וברצון

  מדוע היה צורך לתת את השבת לעם ישראל במרה, עוד טרם מעמד הר סיני? בפרשת…
  ישראל

  פרשת “שלח לך” – אות יו”ד קטנה, אות יו”ד גדולה

  לאחר חטא המרגלים והנפילה הגדולה של עם ישראל, משה רבינו התפלל לה’, ואמר[1]: “ועתה יגדל…
  פרשת שבוע

  פרשת “נשא” – מעשה אחד כוונות שונות

  מדוע התורה מפרטת באריכות את כל הקורבנות של נשיאי ישראל שהובאו בחנוכת המזבח? אמנם, כל…
  ישראל

  פרשת “במדבר” – חיבה לעם ישראל

  מדוע יש צורך למנות את ישראל 3 פעמים בתוך 13 חודשים? זוהי חיבתו של הקדוש…
  Back to top button