מידות הנפש ומוסרפרשת שבוע

פרשת “חקת” – מדוע לקח משה רבינו את מטה אהרון?

מדוע מטה אהרון היה מונח במשכן, בקודש הקודשים? מדוע משה רבינו לקח את מטה אהרון כאשר הוא נצטווה להוציא מים מן הסלע? שילוב מסרים על מנת לחנך לדרך האמת.

לרפואת: אברהם אלברטו בן מרים בתוך שאר חולי ישראל

מדוע מטה אהרון היה מונח במשכן, בקודש הקודשים? מדוע משה רבינו לקח את מטה אהרון כאשר הוא נצטווה להוציא מים מן הסלע? שילוב מסרים על מנת לחנך לדרך האמת.

לאחר מותה של מרים הנביאה, הסתלקה לה באר המים, שליוותה את עם ישראל במסעותיהם במדבר, ועם ישראל צמא למים. ואז הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לקחת את המטה, ולדבר אל הסלע לעיני העם על מנת להוציא ממנו מים. ואכן[1]: “ויקח משה את המטה מלפני ה’ “. ומכאן מוכח שהיה מדובר במטהו של אהרון, שהיה מונח במשכן, בקודש הקודשים: “מלפני ה’ “.

ומדוע מטה אהרון היה מונח בקודש הקודשים? לאחר מחלוקת קורח ועדתו, היה צורך להמחיש לעם בהוכחה ברורה על בחירתו של שבט לוי, כשבט שנבחר לעבוד את ה’. לכן, לקחו שנים עשר מטות, מטה מכל שבט, והניחו אותם במשכן, והמבחן היה, שמטה השבט שיפרח ויוציא פרחים הוא השבט, שבו בחר ה’. הניחו את המטות, ומטה אהרון פרח. ואז הקדוש ברוך הוא ציווה להכניס את מטה אהרון למשמרת בקודש הקודשים[2]: “השב את מטה אהרן לפני העדות למשמרת לאות לבני מרי“, כך שישראל לא ישובו ויחלקו על הנהגתם של משה ואהרון.

כאמור, לאחר מותה של מרים הנביאה, ציווה הקדוש ברוך הוא את משה רבינו לקחת את מטה אהרון, ולדבר אל הסלע על מנת שיוציא מים. ומדוע צריך לקחת מטה אם צריך לדבר אל הסלע? אחד ההסברים הוא שלקיחת המטה הייתה רמיזה לעם שהם מתנהגים כסרבנים וכאנשי מרי, שהרי שהסיבה שמטה אהרון היה מונח בקודש הקודשים הייתה: “למשמרת לאות לבני מרי[3], וכפי שחלקו על הנהגתם של משה ואהרון במחלוקת קורח ועדתו, כך בדומה גם עכשיו, יש מחלוקת על הנהגתם. וזה מתאים לדבריו של משה רבינו לעם לפני הוצאת המים מן הסלע[4]: “שמעו נא המרים“.

ונראה שהוצאת מטה אהרון מהמשכן, לאחר שחלפו שלושים ושמונה שנים מזמן מחלוקת קרח ועדתו, באה על מנת לשלב תוכחה לעם ישראל בד בבד עם הוצאת המים עבורם. מצד אחד, יש מסר שבקשת העם למים הינה מוצדקת, שהרי לא ניתן להתקיים ללא מים, ומצד שני יש מסר שדרך הבקשה של העם למים – מתוך מריבה, אינה נכונה. שילוב המסרים אמור לחנך את העם בנתיב האמת[5].

 

[1] במדבר פרק כ פסוק ט.

[2] במדבר פרק יז פסוק כה.

[3] ראה בפירוש הרשב”ם ובפירוש ה”חזקוני”.

[4] במדבר פרק כ פסוק י. ואמנם, פריחת מטה אהרון הייתה אות בעיקר על בחירתו של שבט לוי, ואילו כאשר העם צמא למים התלונה מצד העם הייתה על דרך הנהגתם של משה רבינו ואהרון את העם. ויש לבאר שמכל מקום, יש כאן מחלוקת על דרך הנהגתם של משה ואהרון, ולקיחת המטה באה על מנת לרמוז לעם שאין זו דרך נכונה.

[5] ראה בפירוש ה”חזקוני” על במדבר פרק כ פסוקים ב,ח.

אדיריה פנחס

אין להעתיק או לצלם תכנים ללא אישור בכתב מהמחבר. ניתן לצלם בכמות מוגבלת וסבירה שלא לצורך מסחרי אלא אך ורק לצורך הפצת תורה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אולי תתעניין במאמר
Close
Back to top button