אמונה ובחירהמועדים

שביעי של פסח – כסא שלם

לאחר שירת הים התבססה האמונה בקדוש ברוך הוא בעולם. כסאו של הקדוש ברוך הוא היה שלם בתקופה שבין שירת הים ובין מעשה עמלק, ואנו שואפים ומתקדמים על מנת להשיב את המצב הזה.

לרפואת: אברהם אלברטו בן מרים בתוך שאר חולי ישראל

לאחר שירת הים התבססה האמונה בקדוש ברוך הוא בעולם. כסאו של הקדוש ברוך הוא היה שלם בתקופה שבין שירת הים ובין מעשה עמלק, ואנו שואפים ומתקדמים על מנת להשיב את המצב הזה.

במדרש[1] מובא משל על מלך שעשה רבות למען עמו, ונלחם וניצח את מלחמותיהם. וכאשר ראה זאת עמו הוא עשה אותו אגוסטוס. ומהו ההבדל בין מלך ובין אגוסטוס? את המלך מציירים כשהוא עומד, ואילו את האגוסטוס מציירים כשהוא יושב. כלומר, המלך נמצא תמיד במצב של עמידה, מוכן לכל פעולה למען עמו: להילחם, להגן, להושיע. לעומת המלך, האגוסטוס כבר נלחם והושיע את עמו, וכבר הוכיח את עצמו בעיני עמו, ולכן הוא יכול לשבת במנוחה.

והמדרש מבאר שהנמשל הוא לגבי שירת הים. עד שירת הים ראו הברואים את הקדוש ברוך הוא כמלך עומד, ולאחר שירת הים ראו אותו כיושב. כמובן, שבבורא לא שייך שינוי, אלא השינוי הוא בנקודת המבט של הבריאה את הבורא. לאחר שירת הים ולאחר הניסים והנפלאות העצומים, שחוללו שינויים במעשה הבריאה, התבססה האמונה בקדוש ברוך הוא בקרב הברואים. גם לפני כן הייתה אמונה, אלא שלאחר שירת הים היא התחזקה וקנתה לה אחיזה בכל רחבי העולם.

ורבותינו דרשו בהקשר זה את הפסוק שבספר תהלים[2]: “נכון כסאך מאז מעולם אתה”. לכאורה, יש כאן מעין סתירה, שהכסא התכונן בזמן מסוים: “מאז“, ואילו הקדוש ברוך הוא: “מעולם“. וההסבר הוא שהקדוש ברוך הוא  “מעולם“, אך הכסא נשלם רק לאחר שירת הים: “נכון כסאך מאז“, כלומר, מהזמן שבו נאמר[3]: “אז ישיר משה ובני ישראל” (שירת הים).

אנו יודעים שכסאו של הקדוש ברוך הוא אינו שלם עד שיימחה שמו של עמלק: “כי יד על כס…”[4]. ואם כן, כיצד הסברנו שכסאו של הקדוש ברוך הוא נשלם כאשר שרו את שירת הים? ויש לבאר שמעשה עמלק התרחש זמן קצר לאחר שירת הים, ונמצא שהייתה תקופה קצרה, שבה היה כסאו של הקדוש ברוך הוא שלם בעולם הזה – בין שירת הים ובין מעשה עמלק[5].

ואנו תמיד בשאיפה ובהתקדמות על מנת להשיב את המצב הזה, שכסאו של הקדוש ברוך הוא הנו שלם, וכפי שנאמר בשירת הים: “אז ישיר משה ובני ישראל” – “ישיר” בלשון עתיד, שבעתיד כסאו של הקדוש ברוך הוא יחזור להיות שלם. עמלק – מסתיר את האמונה, עם ישראל – מגלה את האמונה.

[1] שמות רבה פרשה כג,א.

[2] תהילים מזמור צג פסוק ב.

[3] שמות פרק טו פסוק א.

[4] שמות פרק יז פסוק טז.

[5] פירוש “ידי משה” על מדרש רבה.

אדיריה פנחס

אין להעתיק או לצלם תכנים ללא אישור בכתב מהמחבר. ניתן לצלם בכמות מוגבלת וסבירה שלא לצורך מסחרי אלא אך ורק לצורך הפצת תורה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אולי תתעניין במאמר
Close
Back to top button