ישראלפרשת שבוע

פרשת “שלח לך” – כוח ה’ מתגלה דווקא בישראל

כאשר המרגלים, שנשלחו לארץ ישראל, חזרו משליחותם סירב עם ישראל לעלות לארץ ישראל בשל חששם מהעמים החזקים שהיו בארץ. ואז מתעוררת מידת הדין נגד עם ישראל, וכך נאמר למשה רבינו[1]: “אכנו בדבר ואורשנו וְאעשה אתך לגוי-גדול ועצום ממנו”. כלומר, יש כאן טענה שיש להרוג (ח”ו) את עם ישראל בשל חטא המרגלים, ובמקומו להוציא עם גדול ממשה רבינו. ומשה רבינו מסנגר על עם ישראל וטוען[2]: “ושמעו מצרים כי-העלית בכחך את העם הזה מקרבו : … והמתה את העם הזה כאיש אחד ואמרו הגוים אשר שמעו את-שמעך לאמר : מבלתי יכלת ה’ להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם וישחטם במדבר”.

כלומר, אם מידת הדין תפגע באופן מידי בכל עם ישראל, כאיש אחד, יהיה חשש לחילול שם שמים. וזאת מפני שאז הגויים יטענו שאין יכולת (ח”ו) לקדוש ברוך הוא להכניע את העמים, ששוכנים בארץ ישראל, שהינם מרובים יותר מהמצרים, ולכן הוא הרג את עם ישראל במדבר, טרם הגעתם לארץ. מה שאין כן, אם הגזירה על בני ישראל תחולק על פני ארבעים שנה.

על פי האמור בפסוקי התורה, הייתה טענה לכאורה שיש להרוג את בני ישראל במדבר בשל חטא המרגלים, ובמקומם להוציא ממשה רבינו עם רב, שייכנס לארץ. ואז משה רבינו טען שאם אכן (ח”ו) כך יתרחש – אזי הגויים יטענו: “מבלתי יכלת ה’ “. ויש לשאול, אם אכן (ח”ו) עם ישראל היה נהרג במדבר, וצאצאי משה רבינו הם אלה שהיו נכנסים לארץ ומתגברים על עמי הארץ וכובשים אותה, הרי הגויים כבר לא היו יכולים לטעון: “מבלי יכלת ה’ “, שהרי מכל מקום הם ראו שעמי הארץ נוצחו, ואם כן מהי טענתו של משה רבינו שהגויים יאמרו: “מבלי יכולת ה’ “?

אור החיים הקדוש מבאר[3] שיש הבדל גדול בין אם עם ישראל יכבוש את ארץ ישראל ובין אם צאצאי משה רבינו יכבשו את ארץ ישראל. המצרים הכירו היטב את כוחו של ה’, ונחשפו לניסים ולנפלאות שנעשו לעם ישראל, וכפי שאמר משה רבינו בטענתו: “ושמעו מצרים כי העלית בכחך את העם הזה מקרבו“. ולכן אם עם ישראל היה מת (ח”ו) במדבר אזי הגויים היו אומרים: “מבלי יכלת ה’ “, שהרי הם ראו בעבר את כוחו של ה’ מתגלה דווקא עבור עם ישראל, והבינו שאין יכולת בעם ישראל לעלות ממצרים ללא כוח ה’, ואילו עכשיו לכאורה כבר אין יכולת (ח”ו). אבל, אם צאצאי משה רבינו הם אלה שיכבשו את הארץ אזי הגויים יטענו, שכבדרך הטבע, נמצא מישהו שחזק יותר מעמי ארץ ישראל, ולא ייחסו את הניצחון לכוחו של ה’, שהרי הם מעולם לא ראו את כוחו של
ה’ מתגלה דווקא עבור צאצאי משה רבינו.

ונמצא שדווקא הגילוי של כוח ה’ בעם ישראל הוא זה שמפרסם ומודיע לעולם את יכולת ה’ ואת אחדותו.

[1] במדבר פרק יד פסוק יב.

[2] במדבר פרק יד פסוקים יג,טו.

[3] בפירושו על ספר במדבר פרק יד פסוק יג.

אדיריה פנחס

אין להעתיק או לצלם תכנים ללא אישור בכתב מהמחבר. ניתן לצלם בכמות מוגבלת וסבירה שלא לצורך מסחרי אלא אך ורק לצורך הפצת תורה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Back to top button