ישראלפרשת שבוע

פרשת “שלח לך” – אות יו”ד קטנה, אות יו”ד גדולה

מהי משמעות של אות יו"ד גדולה? גם בשעת נפילה יש סיבות טובות מדוע עם ישראל עוד יגדל ויגיע למצבו הבריא והמעולה.

לאחר חטא המרגלים והנפילה הגדולה של עם ישראל, משה רבינו התפלל לה’, ואמר[1]: “ועתה יגדל נא כח א-דני”. האות יו”ד במילה “יגדל” הינה גדולה יותר ביחס לשאר האותיות שבתורה. ובעל הטורים מבאר שלמרות הנפילה של עם ישראל ועשרה הניסיונות שהוא ניסה את ה’, משה רבינו מתפלל לה’ שיזכור את עשרת הניסיונות שנוסה אברהם אבינו ועמד בכולם[2], ובכך ימחל לעם ישראל. כאשר השורש של עם ישראל, אברהם אבינו, הינו חזק ומאמין, אזי גם בניו, בסופו של דבר, יגיעו לאמונה חזקה.

אות יו”ד גדולה – למרות הנפילה של עם ישראל ועשרת הניסיונות שהוא ניסה את ה’, ישנם עשרה ניסיונות שאברהם אבינו עמד בהם, ובזכותם עם ישראל מתעלה.

לעומת האות יו”ד הגדולה, שבפרשת “שלח לך”, יש אות יו”ד קטנה בפרשת “האזינו”.

אחת התוכחות לעם ישראל בשירת “האזינו” היא[3]: “צור ילדך תשי”. אחד הביאורים לתוכחה זו הוא שעם ישראל שכח (“תשי”) את ה’ (“צור”), אשר ברא אותו (“ילדך”) ואשר בחר בו לעם הנבחר.

המילה “תשי” כתובה בתורה כאשר האות היו”ד שבסופה הינה קטנה יותר ביחס לשאר האותיות. בעל הטורים ביאר שהאות יו”ד היא קטנה מכיוון שעם ישראל, למרות עשר הטובות שעשה אתו ה’ (אולי הכוונה לעשר מכות מצרים או לעשרת הניסים שנעשו לאבותינו בים סוף), ניסה את ה’ במדבר בעשרה ניסיונות. אם נתבונן במאורעות שפקדו את עם ישראל בשנות שהותם במדבר סיני נראה שעם ישראל חטא ביותר מעשרה חטאים, אלא שניסיון הוא לא חטא רגיל[4], אלא חטא הנובע מחוסר אמונה ומחוסר ביטחון ביכולת ה’ ובמידת השגחתו לספק את צורכו של עם ישראל במדבר, ולא מתאווה רגילה. ואם נמנה את חטאים אלו, נקבל שהיו עשרה ניסיונות במדבר.

אות יו”ד קטנה – למרות עשר הטובות שנעשו לעם ישראל, עם ישראל נפל וניסה את ה’ בעשרה ניסיונות.

ונמצא שהאות יו”ד הקטנה מורה על נפילה של עם ישראל למרות שהיו סיבות טובות מדוע הוא דווקא יתעלה (שהרי נעשו לו עשר טובות), ואילו האות יו”ד הגדולה מורה על כך שגם בשעת הנפילה יש סיבות טובות מדוע עם ישראל עוד יגדל ויגיע למצבו הבריא והמעולה.

[1] במדבר פרק יד פסוק יז.

[2] מסכת אבות פרק ה משנה ג.

[3] דברים פרק לב פסוק יח.

[4] ראה מסכת אבות פרק ה משנה ד, ופירושי עיקר תוספות יום טוב (אותיות יג-יד) ותפארת ישראל (אות יב).

אדיריה פנחס

אין להעתיק או לצלם תכנים ללא אישור בכתב מהמחבר. ניתן לצלם בכמות מוגבלת וסבירה שלא לצורך מסחרי אלא אך ורק לצורך הפצת תורה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אולי תתעניין במאמר
Close
Back to top button