מידות הנפש ומוסרפרשת שבוע

פרשת קדושים – בושה פנימית

יש מעשים אשר עשויים להתפרש לטובה ולרעה. כאשר מעוררים בתוך האדם את הבושה הפנימית אזי הוא מטיב את דרכיו ומשתפר.

לרפואת: אברהם אלברטו בן מרים בתוך שאר חולי ישראל

לרפואת: שירה בת סיוון בתוך שאר חולי ישראל

יש מעשים אשר עשויים להתפרש לטובה ולרעה. כאשר מעוררים בתוך האדם את הבושה הפנימית אזי הוא מטיב את דרכיו ומשתפר.

ישנם מעשים, אשר עשויים להתפרש לשני צדדים, לטובה ולרעה, ורק האדם עצמו, בעל המעשה, יודע מה הייתה הכוונה האמיתית של מעשהו. למשל, אדם שמייעץ עצה שאינה הוגנת לחברו, שיש בה רווח לעצמו, וכלפי חוץ הוא טוען שהתכוון לטובתו של חברו. ועל כך אמרה התורה: “וְלִפְנֵ֣י עִוֵּ֔ר לֹ֥א תִתֵּ֖ן מִכְשֹׁ֑ל וְיָרֵ֥אתָ מֵּאֱ-לֹהֶ֖יךָ אֲנִ֥י ה’ ” (ויקרא פרק יט פסוק יד). כלומר, שאדם לא יכשיל את חברו, שאינו מבין בעניין מסוים (עִוֵּ֔ר), על ידי עצה שאינה הוגנת לו.
דוגמא נוספת. אדם שאינו מכבד זקן שנמצא בקרבתו, והוא עושה את עצמו כאילו לא ראה אותו, ועל כך אמרה התורה: “וְהָדַרְתָּ֖ פְּנֵ֣י זָקֵ֑ן וְיָרֵ֥אתָ מֵּאֱ-לֹהֶ֖יךָ אֲנִ֥י ה’ ” (ויקרא פרק יט פסוק לב).

ורש”י פירש: וכן כל דבר המסור ללבו של אדם העושהו ואין שאר הבריות מכירות בו, נאמר בו ויראת מא-להיך.
במקרים הללו האדם מציג את ההתנהגות שלו באורח חיובי בפני הבריות, ולכן אין הוא מתבייש, ולכן הוא בא לידי עבירה. שאם לא כן, ומשמעות המעשה שלו הייתה גלויה לכל, אזי הוא היה עשוי להתבייש, ולהימנע מהעבירה.
ולכן, דרושה יראת שמיים.

ובמסכת אבות (פרק א משנה יב) לומדים דבר דומה: הלל אומר הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה.

ופירש הרמב”ם: אמרו, שאהרן, עליו השלום, כשהיה מרגיש באדם שתוכו רע או כשהיו מספרים לו שתוכו רע, ושבידו עבירה, היה מתחיל לו לשלום, והיה מתאהב אליו, והיה מרבה לספר עמו. והיה האיש ההוא מתבייש בנפשו, ואומר: אוי לי, אילו היה ידע אהרן צפון לבי ורוע מפעלי לא היה מתיר לעצמו להסתכל בי, כל שכן שידבר עמי. ואמנם אני אצלו בחזקת אדם כשר, לכן אני אאמת את דבריו ומחשבתו ואהיה חוזר למוטב ונעשה מתלמידיו הלומדים ממנו.

ונמצא שכאשר מעוררים בתוך האדם את הבושה הפנימית, מתוך אהבה, אזי הוא מטיב את דרכיו ומשתפר.

אדיריה פנחס

אין להעתיק או לצלם תכנים ללא אישור בכתב מהמחבר. ניתן לצלם בכמות מוגבלת וסבירה שלא לצורך מסחרי אלא אך ורק לצורך הפצת תורה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Back to top button