מידות הנפש ומוסרפרשת שבוע

פרשת “מקץ” – לקבל את הנמסר

מדוע אחי יוסף אמרו: "אשמים אנחנו" רק לאחר ששמעון נאסר, ולא בתחילה, כאשר כל האחים היו בבית המאסר? האדם מרוויח כאשר הוא קולט שהתרחשות מסוימת בחייו נמסרה לו מהשמיים על מנת שהוא ישנה משהו באורחות חייו.

לרפואת: יוסף בן עזיזה בתוך שאר חולי ישראל

להצלחת: בצלאל בן סמדר

מדוע אחי יוסף אמרו: “אשמים אנחנו” (בראשית מב,כא) רק לאחר ששמעון נאסר, ולא בתחילה, כאשר כל האחים היו בבית המאסר? האדם מרוויח כאשר הוא קולט שהתרחשות מסוימת בחייו נמסרה לו מהשמיים על מנת שהוא ישנה משהו באורחות חייו.

בפרשת “מקץ” מסופר על כך שיוסף פותר את חלומו של פרעה, ואומר שמשמעות החלום היא שעתידות לבוא שבע שנות שבע, ולאחר מכן שבע שנות רעב, ובעקבות כך הוא מתמנה לתפקיד המשנה למלך פרעה. לאחר שחולפות שנות השבע ומתחילות שנות הרעב, מגיעים גם אחיו של יוסף לארץ מצרים כדי לרכוש תבואה. יוסף אינו מגלה את זהותו בפניהם, והוא מאשימם בריגול. יוסף מציע לבחון את אמינות גרסתם של אחיו (שטענו שהם אינם מרגלים) בכך שהם ישלחו את אחד מהם להביא למצרים את אחיהם בנימין, שנשאר בארץ כנען, ושאר האחים יישארו בינתיים במאסר. האחים אינם מסכימים להצעה, והם כולם נשארים במאסר במשך שלושה ימים. לאחר שלושה ימים, יוסף הופך את המבחן, והוא מציע שאחד האחים יישאר במאסר, ושאר האחים ילכו לארץ כנען על מנת להביא למצרים את בנימין.

ואז מובאת תגובת אחיו של יוסף[1]: “אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו…”. מעניין שתגובה זו לא באה כאשר כל האחים היו בבית המאסר, אלא דווקא כאשר המצב לכאורה “השתפר”, ורק אחד האחים נשאר בבית המאסר. מדוע?!

כאשר כל אחי יוסף נשארו בבית המאסר, הם לא הרגישו שהצרה באה עליהם דווקא בשל מכירתו של יוסף. אבל כאשר רק אחד מהם נאסר, היה בכך דמיון למכירתו של יוסף. גם כאן וגם כאן הופרד אחד האחים משאר אחיו. ובפרט, שדווקא שמעון נבחר על ידי יוסף להיכנס למאסר, שהרי הוא זה שיעץ את העצה לרעת יוסף. הדמיון בין האירועים והנהגת המידה כנגד מידה הם אלה שהביאו את אחיו של יוסף להכרה שהצרה הזו באה עליהם בשל מכירתו של יוסף, ולכן רק לאחר מכן הם אמרו: “אבל אשמים אנחנו”[2].

ומכאן אנו לומדים שלא תמיד האדם זוכה ללמוד את הלקחים הדרושים מהמאורעות שמתרחשים בחייו. ולפעמים, דווקא התרחשות פחות משמעותית (לכאורה) עשויה להשפיע עליו יותר, אם הוא מבין וקולט שמדובר בהתרחשות שנמסרה לו מהשמיים על מנת לשנות משהו מסוים באורחות חייו. ולכן, עלינו תמיד לבחון את מה שמתרחש לנו במהלך החיים, ולעשות חשבון נפש פנימי, שהרי כאשר נזכה לקלוט את הנמסר לנו – אנחנו רק ירוויח מזה.

[1] בראשית פרק מב פסוק כא.

[2] ראה בסוף ביאורו של אור החיים הקדוש לספר בראשית פרק מב פסוק כא.

אדיריה פנחס

אין להעתיק או לצלם תכנים ללא אישור בכתב מהמחבר. ניתן לצלם בכמות מוגבלת וסבירה שלא לצורך מסחרי אלא אך ורק לצורך הפצת תורה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Back to top button