אמונה ובחירהמידות הנפש ומוסר

פרשת “מסעי” – לכוון לב טוב

מהי התאווה? מה מכוון את האדם?

לרפואת: הרבנית פיגא צפורה בת הדסה בתוך שאר חולי ישראל

לרפואת: אברהם אלברטו בן מרים בתוך שאר חולי ישראל

מהי התאווה? מה מכוון את האדם?

לקראת הכניסה לארץ ישראל, מתוארים גבולותיה של ארץ ישראל בפרשת “מסעי”, שהרי יש מצוות רבות שתלויות בארץ, ולכן עם ישראל צריך לדעת היכן נוהגות מצוות אלו והיכן לא[1].
בתיאור הגבולות מופיעות המילים: “תתאו[2] (כגון “מן הים הגדול תתאו לכם הר ההר”), “והתאויתם[3].

מהי המשמעות של המילה “תתאו“? יש המפרשים שהמשמעות היא מלשון סיבה[4] וכיוון[5], כלומר גבול ארץ ישראל בקטע זה אינו נמשך ישר בהיבט הגאוגרפי, אלא יש לפנות להסב ולהטות לכיוון אחר מרוחות השמים.

על פי זה, אפשר להסביר שהתאווה היא כיוון והטיה, אלא שבדרך כלל, ביחס לאדם, מדובר בכיוון אל דרך שאינה רצויה, או לפחות פחות רצויה.

ומה מוביל ומכוון את האדם? הרצון והלב[6]. התורה דורשת מן האדם לקחת פיקוד ושליטה גם על המחשבות שלו, ולא לקבע את מחשבותיו בתאוות: “ולא תתאוה[7]. ומי שאומר שהוא אינו מסוגל לשלוט על מחשבותיו, זה נובע מטיפשותו או מרוע לבו, כאילו אין לו אפשרות ובחירה להימנע מלעשות דברים רעים. “שאין טוב לאדם כמו המחשבה הטובה והזכה כי היא ראשית כל המעשים וסופן, וזהו לפי הדומה עניין לב טוב ששבחו חכמים במסכת אבות”[8]. כאשר במרכז השליטה של האדם יש לב טוב, כאשר הרצון של האדם הוא לפעול טוב, אזי קל לו יותר להשיג את כל המידות כולן[9].

[1] במדבר פרק לד פסוקים א-טו.

[2] במדבר פרק לד פסוקים ז,ח.

[3] פסוק י.

[4] פירוש רש”י.

[5] תרגום אונקלוס.

[6] פירוש הרמב”ם ורבינו יונה על מסכת אבות פרק שני משנה יג.

[7] דברים פרק ה פסוק יז.

[8] ספר החינוך, לא תעשה מצווה תכד “ולא תתאוה”.

[9] פירוש רבינו יונה.

אדיריה פנחס

אין להעתיק או לצלם תכנים ללא אישור בכתב מהמחבר. ניתן לצלם בכמות מוגבלת וסבירה שלא לצורך מסחרי אלא אך ורק לצורך הפצת תורה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Back to top button