נישואין ומשפחהפרשת שבוע

פרשת “כי תצא” – טובים השנים

איסור כלאיים בחי, בצומח ובדומם. פרד – בן כלאיים. בנישואין אנו מחברים בין שני "פרדים" לכדי זוגיות.

איסור כלאיים בחי, בצומח ובדומם. פרד – בן כלאיים. בנישואין אנו מחברים בין שני “פרדים” לכדי זוגיות.

בעולם קיימים הרבה זוגות. למשל, זוגות מכנסיים, משקפיים, ידיים, עיניים, יומיים וגם כלאיים. אלא, שהכלאיים הנם זוג פסול. כלומר, מרכיבי הזוג אינם מתאימים ואינם ראויים אחד אל השני, ולכן התורה אסרה על האדם את עשיית הכלאיים.

על פי התורה יש כלאיים בחי, בצומח ובדומם.

בחי – “בהמתך לא-תרביע כלאים”[1]. איסור על הרבעתם של שני מיני בהמות או חיות שונות, כגון שור וחמור. בצומח -“שדך לא-תזרע כלאים”[2]. איסור על זריעה של מיני זרעים שונים (כמו דגן וקטניות) יחד בארץ ישראל. בדומם – “ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך”[3], “לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו”[4]. איסור על לבישת בגד, העשוי מצמר ופשתים. הצמר – מגיע מהחי, והפשתן – מהצומח.

מדוע יש איסור על עשיית הכלאים?

יש אומרים שהאיסור הוא בגדר חוק, כלומר, שאין טעם לדבר או יותר נכון אין טעם נגלה (שידוע לנו) לדבר. אפשר להסביר, שאחד העיקרים בהשלמתו של האדם הוא השמירה על חלק ממצוות ה’, גם ללא ידיעת טעמי אותן מצוות[5].

יש מסבירים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו הרבה דברים, אבל הוא לא ברא את הכלאיים. כלומר, אדם שעושה כלאיים, בעצם מצהיר, שהקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם (חס ושלום) מספיק טוב והוא בעצם בא להוסיף את מה שהקדוש ברוך הוא לכאורה החסיר. יש פה מעין התרסה כלפי מעלה.

סיבה נוספת לאיסור הכלאיים היא שבן הכלאיים לא מסוגל לפרות ולרבות. חי או צומח שנוצר על ידי הכלאה אינו מסוגל ליצור המשכיות, ולכן דבר שכזה אינו ראוי לצאת לפועל בעולמנו[6].

אחד מבני הכלאיים היותר מפורסמים הנו הפרד, שנוצר על ידי הכלאה בין סוסה ובין חמור. כפי שנאמר לעיל, הפרד לא מסוגל להוליד, וכדי לקבל פרדים נוספים צריך לבצע הכלאה נוספת בין הסוסה ובין החמור. בנוסף, מסיבות שונות, התקבל הפרד כסמל לאדם עקשן, שלא מוכן להתפשר או לשמוע דעות אחרות.

ננסה לבצע הקבלה מליצית בין מה שלמדנו ובין חיי הנישואין.

הנס והפלא בנישואין הוא, שלוקחים שני “פרדים”[7], וממש כמו במתמטיקה[8], יוצרים מהם משהו זוגי על ידי חיבורם יחד. ה”פרדים” מתישים בעקשנותם אחד את השני, ואיכשהוא מתוך כל זה יוצא משהו טוב.

מעניין לראות, שבעצם, הנישואין הם “אנטי-כלאיים”. ראינו כי העושה כלאים מכחיש את מעשה בראשית, ואילו הזוג הנשוי משתתף במעשה הבריאה. שהרי שלושה שותפין יש באדם – הקדוש ברוך הוא ואביו ואימו[9]. בנוסף, ראינו כי בן הכלאיים אינו מסוגל לפרות ולרבות, ואילו זוג נשוי מסוגל לפרות ולרבות ואף מצווה על כך[10].

שלמה המלך אמר: “טובים השנים מן-האחד אשר יש-להם שכר טוב בעמלם”[11].

דיברנו קודם על זוגות[12] כמו מכנסיים, משקפיים, ידיים, עיניים וכו’. זוגות שכאלה ניתן להפריד. ממכנסיים נקבל מכנס ועוד מכנס, מידיים נקבל יד ועוד יד, מכלאיים נקבל כלא ועוד כלא, אבל “שנים” – לא ניתן להפריד! [13]

[1]    ויקרא פרק יט פסוק יט.

[2]    שם.

[3]    שם.

[4]    דברים פרק כב פסוק יא.

[5]    ראה רש”י ורמב”ן על ספר ויקרא פרק יט פסוק יט.

[6]    ראה בפירוש הרמב”ן שם.

[7]   יש להדגיש שהמילה “פרדים” כאן אינה תיאור מהותי (שהרי הפרד הוא בן כלאים ואינו מסוגל להתרבות). השימוש במילה “פרדים” נעשה כאן רק כדי לתאר בצורה מליצית מספר התנהגויות חיצוניות של כל אחד מאיתנו (או לפחות רובנו): יש לנו לעיתים דרישות מופרזות מזולתינו, אנו מתעקשים לפעמים יותר מדי על דברים שאינם חשובים, קשה לנו לפעמים לוותר.

[8]    אם נחבר שני מספרים אי-זוגיים (פרד) נקבל תמיד מספר זוגי.

[9]    מסכת נדה דף לא עמוד א. מסכת קדושין דף ל עמוד ב.

[10]   בראשית פרק א פסוק כח, פרק ט פסוק ז.

[11]   קהלת פרק ד פסוק ט. והאיר הרב ארז שחר: ניתן לפרש ש”טובים השנים” – כאשר הם באים “מן האחד” ופועלים כאחד.

[12]   ראה את פירושו של הראב”ע על קהלת י,יח.

[13]   ראה את פירושו של הראב”ע על בראשית א,א לגבי “השמים”.

אדיריה פנחס

אין להעתיק או לצלם תכנים ללא אישור בכתב מהמחבר. ניתן לצלם בכמות מוגבלת וסבירה שלא לצורך מסחרי אלא אך ורק לצורך הפצת תורה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אולי תתעניין במאמר
Close
Back to top button