פרשת שבועתורה תפילה ומעשים טובים

פרשת “בחקתי” – ברכות מאל”ף עד תי”ו

מדוע יש לכאורה יותר קללות מאשר ברכות?! יש לבחון את הדברים בעין בוחנת יותר ולא בראיה שטחית. הברכות כוללת את כל המציאות.

לרפואת: כל חולי עמו ישראל

לעילוי נשמת: נפטרי ישראל

מדוע יש לכאורה יותר קללות מאשר ברכות?! יש לבחון את הדברים בעין בוחנת יותר ולא בראיה שטחית. הברכות כוללת את כל המציאות.

 

בפרשת “בחקתי” מפורטות הברכות והקללות אם ישראל ילכו בחוקות התורה או שלא. כאשר בוחנים בעין שטחית, רואים לכאורה שמבחינה כמותית, יש הרבה יותר קללות מאשר ברכות. הברכות מפורטת ב-11 פסוקים, ואילו הקללות מפורטות ב-33 פסוקים. מדוע הקללות מרובות הרבה יותר מאשר הברכות?! ולכאורה, מצב זה עשוי לגרום לייאוש למי שקורא את פסוקי התורה.

הרב אברהם בן עזרא זצ”ל[1] מסביר שאם מתבוננים בעין בוחנת יותר, מגלים שלא כך הם הדברים. הברכות אמנם מתפרסות על פני פחות פסוקים, אך הן הובאו רק בכללות. ואילו לגבי הקללות – כל הפרטים הובאו, וזאת על מנת לגרום יראה לשומעים.
ולכן נראה כאילו הקללות מרובות יותר, אך באמת לא כך הם הדברים.

במדרש[2] מובא רעיון דומה. המדרש מבאר שהברכות הובאו מאל”ף עד תי”ו, והקללות הובאו מוי”ו עד ה”א. כלומר, פרשת הברכות פותחת באות אל”ף: “אם בחקתי תלכו”, ומסתיימת באות תי”ו: “ואולך אתכם קוממיות“, ואילו פרשת הקללות פותחת באות וי”ו: “ואם לא תשמעו לי”, ומסתיימת באות ה”א: “ביד משה“. והכוונה הנסתרת הנה שהברכות כוללות את כל המציאות – כ”ב אותיות (מאל”ף עד תי”ו), ואילו הקללות מצטמצמות רק לשתי אותיות (וי”ו עד ה”א). ואמנם, ניתן לבאר שגם הקללות מתפרסות על כ”ב אותיות – החל מהאות וי”ו עד האות ה”א. אבל, מכל מקום, אנו מבינים שגם אם כך הם הדברים זה לא לפי הסדר הרגיל של המציאות, שהרי הסדר הרגיל של האותיות הינו מאל”ף עד תי”ו ולא מוי”ו עד ה”א.

ואם כן, הקללות הן רק זמניות ומקריות על מנת לכוון אותנו לדרך הנכונה, ואילו הברכות הן הסדר הרגיל והיציב של המציאות[3].

[1] ויקרא פרק כו פסוק יג.

[2] ויקרא רבה פרשה לה,א. פרשת הברכות, בפרשת “בחקתי”, מובאת בפרק כו בין הפסוקים ג-יג, ופרשת הקללות
מובאת בין הפסוקים יד-מו.

[3] ראה בחידושי אגדות למהרש”א על מסכת בבא בתרא דף פח עמוד ב. וראה את הסוגיה בתלמוד, שלכאורה מבארת
אחרת מהמדרש את סדר הברכות והקללות שבפרשת “בחקתי”.

אדיריה פנחס

אין להעתיק או לצלם תכנים ללא אישור בכתב מהמחבר. ניתן לצלם בכמות מוגבלת וסבירה שלא לצורך מסחרי אלא אך ורק לצורך הפצת תורה

תגובה אחת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אולי תתעניין במאמר
Close
Back to top button