פרשת שבועתורה תפילה ומעשים טובים

פרשת “כי תצא” – מצוה גוררת מצוה

עבירה גוררת עבירה. מצווה גוררת מצווה. המצוות שבהישג היד "גוררות" את המצוות שאינן בהישג היד. כל המצוות נכללות באחדות אחת.

לרפואת: שירה בת סיוון בתוך שאר חולי ישראל

עבירה גוררת עבירה. מצוה גוררת מצוה. המצוות שבהישג היד “גוררות” את המצוות שאינן בהישג היד. כל המצוות נכללות באחדות אחת.

בפרשת “כי תצא” יש סמיכות של פרשיות, אשר רומזות לכך שעבירה גוררת עבירה ומצוה גוררת מצוה [1].

מצוה גוררת מצוה – בדרך כלל, גרירה מתייחסת לדבר, שאינו מסוגל לנוע בכוחות עצמו, והגרירה מתבצעת לאחר שהגורר קושר ומחבר את עצמו עם הנגרר.

אנו לעיתים מצליחים לקיים רק חלק מהמצוות, וחלק אחר של המצוות לא תמיד מזדמן לידינו, ועלינו לנסות “לגרור” אותן.
וכאשר מצווה גוררת מצווה, יש כאן בשורה משמחת לאדם, שאם הוא מתחיל להיכנס לתהליך של עשיית הטוב, אזי מן השמיים יסייעו בידו להגיע למעשים טובים, שקודם לכן לא היו בהישג ידו או שלא הזדמנו לו. ונמצא שהמצוות, שהיו בהישג ידו של האדם ושהוא הצליח לקיימן, “גררו” מצוות נוספות, אשר קודם לכן לא היו בהישג ידו.

וזה מתאים להקבלה של רמ”ח (248) מצוות עשה כנגד 248 איברים שבאדם, ולשס”ה (365) מצוות לא תעשה שהן כנגד 365 גידים שבאדם. כל המצוות נכללות באחדות אחת, כמו שכל האיברים והגידים נכללים בגוף אחד.

ומכאן שקיום של מצוה אחת משפיע גם על שאר המצוות, ולכן מצוה גוררת מצוה.

[1] ראה מדרש דברים רבה פרשה ו,ד ופירושי רש”י על ספר דברים פרק כא פסוק יא ופרק כב פסוק ח.

אדיריה פנחס

אין להעתיק או לצלם תכנים ללא אישור בכתב מהמחבר. ניתן לצלם בכמות מוגבלת וסבירה שלא לצורך מסחרי אלא אך ורק לצורך הפצת תורה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Back to top button