פרשת שבוע

פרשת “ואתחנן” – קבלת שבת באהבה וברצון

מדוע היה צורך לתת את השבת לעם ישראל במרה, עוד טרם מעמד הר סיני?

לרפואת: אילן בן גילה בתוך שאר חולי ישראל

מדוע היה צורך לתת את השבת לעם ישראל במרה, עוד טרם מעמד הר סיני?

בפרשת ואתחנן מופיעות שוב עשרת הדברות, עם שינויי נוסח מסוימים ביחס לדברות הראשונות. אחד השינויים הוא שלגבי מצוות השבת כתוב: “שמור את-יום השבת לקדשו כאשר צוך ה’ א-להיך”[1]. וחכמינו אמרו[2] שהמילים “כאשר צוך” רומזות לכך שמצוות השבת כבר ניתנה לעם ישראל במרה, עוד קודם מתן תורה. ואדרבא, יש אומרים[3] שעיקר מצוות השבת יסודה במרה ולא במעמד הר סיני, וכפי שאנו אומרים בהגדה של פסח: אלו נתן לנו את השבת ולא קרבנו לפני הר סיני דיינו.

ומדוע היה צורך לתת את השבת לעם ישראל עוד טרם מעמד הר סיני?

מפרשים רבים כתבו שיש בכך הכנה לקראת קבלת כל התורה.

במרה הייתה הזדמנות לקבל את מצוות השבת באהבה וברצון, ללא כפיית הר כגיגית, כפי שהיה בהר סיני[4]. דווקא השלב, שבו עדיין אין בחירה גמורה בעם ישראל, שהרי עדיין לא ניתנה לו התורה, ולכן גם אין אומרים “אשר בחר בנו” בתפילה של שבת[5], הוא זה שמאפשר לעם ישראל לקבל את מצוות השבת באהבה וברצון. וכהכנה למעמד סיני ולמתן התורה. וכפי שהמים המרים במרה הפכו להיות מתוקים.

[1] דברים פרק ה פסוק יב.

[2] פירוש רש”י על פי מסכת שבת דף פז ומסכת סנהדרין דף נו.

[3] פירוש “החזקוני”.

[4] תורה תמימה הערות בראשית פרק ב הערה ה, על פי ערבי נחל דברים שבת שובה – דרוש ב.

[5] לבוש אורח חיים סימן רעא.

אדיריה פנחס

אין להעתיק או לצלם תכנים ללא אישור בכתב מהמחבר. ניתן לצלם בכמות מוגבלת וסבירה שלא לצורך מסחרי אלא אך ורק לצורך הפצת תורה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Back to top button