מידות הנפש ומוסרפרשת שבוע

פרשת “וארא”: לייעץ גם לטועים בדרך

מדוע דווקא במכת הברד מגיע פרעה להכרה על צדקות ה' ועל כך שהוא ועמו רשעים, ולא בשאר המכות?!

לעילוי נשמת: מרים בת שרה ז"ל

לעילוי נשמת: יאיר חי בן מלכה ז"ל

מדוע דווקא במכת הברד מגיע פרעה להכרה על צדקות ה’ ועל כך שהוא ועמו רשעים, ולא בשאר המכות?!

בפרשת “וארא” מתחילות לבוא עשר מכות מצרים. המכה השביעית הייתה מכת הברד, וכאשר היא באה על מצרים אמר פרעה למשה ולאהרן: “חָטָ֣אתִי הַפָּ֑עַם ה’ הַצַּדִּ֔יק וַאֲנִ֥י וְעַמִּ֖י הָרְשָׁעִֽים”[1].

מדוע דווקא במכת הברד מגיע פרעה להכרה על צדקות ה’ ועל כך שהוא ועמו רשעים, ולא בשאר המכות?!

במדרש מבואר[2] שלפני מכת הברד הקדוש ברוך הוא (באמצעות משה ואהרן) הזהיר את פרעה על בוא המכה, ואף נתן עצה לאסוף את האדם ואת הבהמה מן השדה על מנת שהם לא ייפגעו ממכת הברד. אולם, פרעה ורבים מעמו לא שמעו לעצה זו, ולכן עבדיהם ובהמתם מתו במכת הברד.

ואז הבין פרעה עד כמה הקדוש ברוך הוא עשה צדקה עם מצרים, שהרי המכה יכלה להגיע בהפתעה גמורה וללא התראה, וגם ללא עצה כיצד להימלט ממנה, ואילו הקדוש ברוך הוא יעץ להם מראש כיצד להינצל. ולאחר כל זה, הוא ועמו לא האמינו ולא שמעו לעצה, וזוהי רשעתם. ואמנם, גם הכרה זו לא הייתה שלימה, אלא נבעה מהצרה שבה הוא היה, שהרי לאחר חלוף מכת הברד נאמר על פרעה: “וַיֹּ֣סֶף לַחֲטֹ֑א”[3], וחזר בו מהסכמתו לשלח את עם ישראל ממצרים.

ואם נחשוב לעומק, נבחין שהעצה למצרים לאסוף את האדם ואת הבהמה מן השדה לפני מכת הברד באה על הצד שמצרים לא ישמעו לדבר ה’, ולא יישלחו את ישראל ממצרים, שהרי אם הם היו מסכימים לשלח את ישראל ממצרים הייתה מתייתרת המכה ולא היה צורך לאסוף אדם ובהמה מן השדה.

ונמצא שגם כאשר עומד לפנינו אדם, שלצערנו אינו שומע לנו ללכת בדרך טובה, ואז נפתחת לפניו דרך פחות טובה, יש עניין לייעץ לו כיצד להתמודד באותה דרך מוטעית על מנת להצילו עד כמה שאפשר, למעט את הרע, ולתת לו פתח תקווה לעתיד. ואדרבא, עצה כזו עשויה להוליד באותו אדם הכרת טובה, ולגרום לו להודות על האמת.

[1] שמות פרק ט פסוק כז.

[2] שמות רבה פרשה יב,ה. וכן בפירושי דעת זקנים מבעלי התוספות ו”חזקוני”.

[3] שמות פרק ט פסוק לד.

אדיריה פנחס

אין להעתיק או לצלם תכנים ללא אישור בכתב מהמחבר. ניתן לצלם בכמות מוגבלת וסבירה שלא לצורך מסחרי אלא אך ורק לצורך הפצת תורה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Back to top button