ישראלפרשת שבוע

פרשות “תזריע” “מצורע” – השגחה בארץ ישראל  

מדוע צרעת הבתים באה רק בארץ ישראל? רק בארץ ישראל יש השגחה מליאה ובמידת רחמים גדולה על עם ישראל.

להצלחת: עם ישראל

לרפואת: כל חולי עמו ישראל

מדוע צרעת הבתים באה רק בארץ ישראל? רק בארץ ישראל יש השגחה מליאה ובמידת רחמים גדולה על עם ישראל.

בפרשות “תזריע” ו”מצורע” מפורטים דיני הצרעת בגוף האדם, בבגדים ובבתים.

ולגבי צרעת הבית כתוב שהיא תבוא רק בארץ ישראל, ולא במדבר סיני[1]: “כי תבאו אל ארץ כנען אשר אני נתן לכם לאחזה ונתתי נגע צרעת בבית…”. ומדוע דווקא צרעת הבית באה רק בארץ ישראל? מפני שבמדבר סיני היו לעם ישראל בגדים, אך לא היו להם בתים, ולכן הצרעת הייתה אפשרית רק בגוף האדם או בבגדים[2]. ויש אומרים שגם צרעת הבגדים לא הייתה במדבר, אלא רק בארץ ישראל[3], שהרי בגדיהם של ישראל היו גדלים עמהם במדבר, וענני הכבוד היו מגהצים אותם.

ורבותינו פירשו[4] שממידת רחמיו של בורא עולם הייתה הדרגה בצרעת, שקודם היא באה על ביתו של האדם, ואם האדם לא הבין את המסר ולא חזר למוטב אזי הצרעת הייתה באה על בגדיו, ורק לבסוף על גופו ממש.

וכל עניין הצרעת היא בגדר נס[5], שבורא עולם משגיח על עמו ישראל, ודואג שהם ילכו בדרך טובה, ולכן הוא מאותת ומסמן להם, כאשר הם סוטים מהדרך הטובה, באמצעות הצרעת. שהרי מי שלא אכפת לו מחברו אינו מתקן ומזהיר אותו לשמור על עצמו, אבל מי שאוהב את חברו מעיר לו, כאשר הוא טועה או שהוא נמצא בדרך רעה, על מנת שיהיה לו טוב.

ונמצא שרק בארץ ישראל עם ישראל זוכה להשגחה שלימה ומליאה, בשל מעלתה של ארץ ישראל, שהיא צריכה להיות טהורה ונקייה מחטא ומעוון. ורק בארץ ישראל יש השגחה של בורא עולם על עמו ישראל במידת הרחמים הגדולה, שאז הצרעת באה בדרך נס ובהדרגה: בית, בגד, גוף על מנת שהאדם יזכה לתקן את דרכיו עוד בעולם הזה ולהיות טוב.

 

[1]  ויקרא פרק יד פסוק לד.

[2]  פירוש בעל ה”חזקוני”, “אור החיים הקדוש”.

[3]  פירוש הרמב”ן על ויקרא פרק יג,מז ; פירוש ענף יוסף על מדרש ויקרא רבה יז,ד.

[4] מדרש תנחומא פרשת “מצורע” אות ד, מדרש ויקרא רבה פרשה יז,ד.

[5] פירושי הרמב”ן, ראב”ע, ה”חזקוני”.

אדיריה פנחס

אין להעתיק או לצלם תכנים ללא אישור בכתב מהמחבר. ניתן לצלם בכמות מוגבלת וסבירה שלא לצורך מסחרי אלא אך ורק לצורך הפצת תורה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Back to top button