להזמנות ספר “מרעה טוב”

בספר “מרעה טוב” משובצים מגוון מאמרים בנושאי אמונה וביטחון ועוד, מכיל כ-400 עמודים, עם כריכה קשה, בתוספת מפתחות חידושים לפי ספרי התנ”ך ולפי נושאים.

ניתן להזמין ספר “מרעה טוב” באמצעות:

א. העברה בנקאית לחשבון 465143 (או 465142) בבנק דיסקונט סניף 056 עבור: “ספר מרעה טוב” ושליחת         הודעה על ההעברה הבנקאית לדואר אלקטרוני: [email protected] בצירוף שם המזמין, כתובת למשלוח       הספר, מספר טלפון ומספר אסמכתא לביצוע התשלום.

    מחיר לספר: 40 ש”ח. משלוח: תוספת 15 ש”ח.

    (הערה: באתר “מרעה טוב” מופיעים מאמרים מתוך ספר “מרעה טוב” וכן מאמרים נוספים מטעם המחבר, אשר לא מופיעים בספר).

    Back to top button