אודות הספר מרעה טוב

מדוע כל ישראל נקראים על שמו של יהודה (יהודים)?

שני סוגי רופאים: מרפא, מונע מחלות. איזה מהם עדיף?

כיצד ניתן לגעת בלבו של אדם?

כיצד לגרום לזולתנו לשמוח על מה שיש לנו?

כיצד אפשר לברך שאדם אחד יהיה כמו שני אנשים (אפרים ומנשה)?

מדוע אנו זקוקים לגילויי אהבה חוזרים ונשנים במהלך שנות הנישואין?

מדוע מוזכרים שמות בניו של רב פפא בנוסח סיום המסכת?

משמעות הא­ימון – מלשון אמונה. השריקה שמבשרת את הגאולה. אנו מובטחים שעם ישראל יסיים בדבר טוב, וכן המציאות תסתיים בדבר טוב.

בספר ” מִרעה טוב” (מֵרָעָהטוב!) שובצו עשרות מאמרים תורניים בנושאי אמונה, בעשרה פרקים: אמונה, ישראל, מדות הנפש ומוסר, מועדים, נבואה, נישואין ומשפחה, צבא, שמירת העיניים, תורה תפילה ומעשים טובים, תשובה ורצון.

באתר “מרעה טוב” מופיעים מאמרים מתוך הספר “מרעה טוב”, וכן מאמרים נוספים מאת המחבר, אשר אינם מופיעים בספר.

המאמרים מנסים להתמודד עם שאלות אשר עולות מתוך עיון בכתבי הקודש ומתוך החיים היהודיים, וכן משתדלים לבאר סוגיות חשובות מעולם התורה והיהדות, תוך שילוב ניסוח וסידור דברים, אשר ימשוך את לב הקוראים, ותקוותנו שבסייעתא דשמיא הדבר יעלה בידנו. במאמרים שובצו מקורות מדברי חכמינו ז”ל, כך שהמעיינים יוכלו להרחיב ולהעמיק בתכנים הכתובים. המאמרים מתאימים לחפצים ליצוק תוכן תורני לנושאים מגוונים במציאות חיינו, למורים ולמחנכים אשר מעוניינים להעביר שיעורים בהירים, לחפצים למצוא רעיונות תורניים בנושאים שונים ועוד.

Back to top button